Keibr’s Weblog

14 augusti, 2008

Kan läraren fortsätta vara experten i allt?

Filed under: education, Uncategorized, utbildning, web 2.0 — Keith @ 12:59

Här på CFL har vi diskuterad hur dagens lärare kan utnyttja de nya medier och vilken kunskap/attityd läraren behöver. Denna posting, från Lärstödsnytt, en del av räddningsverket distansutbildning, också tar upp den fråga.

Citizendium är öppet precis som Wikipedia, men vi har nära 300 experter och forskare som granskar artiklar och ändringar och man måste uppge vem man är innan man skriver.

Kristoffer Björkman ställer några intressanta frågor

”Detta har väckt blandade känslor. Kan redaktörer göra verket trovärdigare? Kan användarna därmed sluta med att förhålla sig kritiskt till det som förmedlas via Wikipedia? Eller räcker det med att bara vara lite kritisk?

Var inte poängen med wikis att den samlade kunskapen ofta smällde högre än en redaktörs urval och bedömningar?”

Samma diskussion pågår på många håll även i utbildningsvärlden just nu. En lärares och en redaktörs roll är ganska lik. Vilken roll får läraren
när kunskapen skapas av eleverna, kan läraren fortsätta vara experten i
allt då?

Annonser

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.