Keibr’s Weblog

28 februari, 2008

Den första bloggare?

Filed under: English, folkbildning, history, Uncategorized, utbildning, web 2.0 — Keith @ 10:00

Person of the Day: Michel de Montaigne

Originally uploaded by divedi
”And though nobody should read me, have I wasted time in entertaining myself so many idle hours in so pleasing and useful thoughts?”

Michel de Montaigne

Enligt The Writer’s Almanac (28 feb 08) konsten att skriva uppsats föddes under 1500 talet när Michel de Montaigne hade behov att skriva brev men hans motpart dog så han skrev ”brev” till en vidare publik. Kanske det är så med bloggare, vi har ett behov att skriva/reflekta men det finns ingen enda kritiska person som vi kan skriva till, därför skriver vi till en vidare publik. Även ”samtalet” mellan bloggare är en snabbare version av det ”samtal” som de Montaigne och hans efterföljare hade med andra inflytelserika författaren.

From The Writer’s Almanac (28 feb 08)

It’s the birthday of the great essayist Michel de Montaigne, (books by this author) born in Périgueux, France (1533). ….


Michel went off to college and became a lawyer. His father died when Michel was 38 years old, and so he retired to the family estate and took over managing the property. More than anything, he loved to write letters, but after a few years in retirement, his best friend died and he suddenly had no one to write to. So he started writing letters to an imaginary reader, and those letters became an entirely new literary genre: the essay.

Annonser

22 februari, 2008

Några CFL folkbildnings kurser

Filed under: folkbildning, utbildning — Keith @ 17:18

CFL:s uppdrag har varit att främja flexibelt lärande inom vuxenutbildning och folkbildning och en hel del fortbildnings material är utvecklad. Det finns ingen färdigutvecklat webbkurser för folkbildare pga att varje kurs är annorlunda, präglat av kursledaren och deltagaren, och själva kursen drivs inom FirstClass. Men kursmaterial riktat till kursledare är på webben.

Den senaste utvecklade kurs handlar om hur vi kan minska de digitala klyftorna i det svenska samhället.

Baskursen utvecklades 2002 och har ständigt uppdaterades. Kursmaterial riktat till kursledare hittar man här.  Det är denna kurs som har haft mest deltagare och kanske varit mest inflytelse rik.

20 februari, 2008

Millennials – vem är millennials?

Filed under: education, utbildning, web 2.0 — Keith @ 16:55

Jag har varit i England några dagar för att tömma föräldrahemmet nu när vi ska hyra ut huset. Det var inte särskilt rolig men jag har läst engelska tidningar lite mer än vanligt och hittade en intressant artikel i NewsweekHe’s One of Us Now , författare Andrew Romano. Huvud ämnet var Obama v Clinton men det tog upp skillnaden mellan de född efter 1980 (Millennials – en begrepp jag hade inte hört om förut) och tidigare generationer. Enligt författare (och andra på webben) är Millennials – mer intresserad av konsensus jf med babyboomers. Undra om det är så eller om det här är bara hype?

Jag sökte lite vidare och hittade det här jämförelse i en artikel på ”Law Practice Today”.

Generation X
Millennials
Born 1965-1976
51 million
Born 1977 – 1998
75 million
Accept diversity
Pragmatic/practical
Self-reliant/individualistic
Reject rules
Mistrust institutions
PC
Use technology
Multitask
Latch-key kids
Friend-not family
Celebrate diversity
Optimistic/realistic
Self-inventive/individualistic
Rewrite the rules
Irrelevance of institutions
Internet
Assume technology
Multitask fast
Nurtured
Friends = family

Vilken betydelse har det här för utbildning? En artikel till

6 februari, 2008

PBL/PBI – vad är det?

Filed under: education, tools, utbildning — Taggar:, , , — Keith @ 16:01

PBL är en förkortning av den engelska begrepp Problem Based Learning.
PBI kommer från det svenska begreppet Problem baserad inlärning.

Trots att PBL används mer och mer på nästan alla nivåer i utbildningen finns det inte så mycket information om vad PBL är, hur det fungerar och varför det används. För ett par dagar sedan hittade jag fyra bra förklaringar på larstodsnytt.gif, en distanskurs blogg från Räddningsverket Sandö. Alla är på svenska.

Första förklaring är en kort Räddningsverket film som används i distanskursen – Skydd mot olyckor (SMO). Naturligtvis är det anpassad till precis denna kurs men är inte värre för detta. Förklaring är enkel, grundad i praktik, och bilderna är vackert 🙂

Efter filmen kommer tre länkar som förklara PBL på tre svårighetsgrader. Även de tre förklaringar är bra och erbjuder en stigande nivå av kunskap. De kommer från Folkuniversitetet, multimediabyrån, och Linköpings Universitet men det finns mer information på Räddningsverkets webbplatser så jag länkar inte här.

 

4 februari, 2008

Foto nr 2241958748

Filed under: education, Flickr, images, media, tools, utbildning, web 2.0 — Keith @ 14:46

IMG_7844
Originally uploaded by phil_marion@rogers.com

Ok, snart finns det 2 242 miljoner bilder på Flickr, här finns bild nr 2241958748, som laddades upp tidigare idag. 2 242 miljoner är väldig många bilder men finns det bara foto på Flickr? Nej! Allt på Flickr är bilder men bland alla foto hittar vi illustrationer, affischer, diagram, och målningar.

Om ni vill, försöka skriver in ett par sök termer och kollar vad dyker upp. Jag skrev ”web2.0” och ”diagram” och resultat var 26 ”bilder”.

Söktermer ”painting”och ”fire” resulterade i  många olika bilder av målningar, saker som målats osv, nästan 11000 bilder.

”Illustration” och ”water” gav över 3000 bilder.  Genom att använde ”Advanced search” och kryssa på ”Creative Commons” reducerade jag antal bilder till 224 men alla 224 kunde jag använde inom undervisning (icke kommersiell).

Flickr är mycket mer än bara foto!

Academic Library 2.0 Concept Model Basic v2

Filed under: education, Flickr, images, library, utbildning, web 2.0 — Keith @ 12:33

Academic Library 2.0 Concept Model Basic v2

Originally uploaded by habibmi

How web 2.0 works…

On a (Swedish language) blog I found a similar picture to this one taken by the same person. That led to Flickr and this illustration and the trail went from Flickr to another blog and then to the Master’s thesis from which this chart is taken! I think this story illustrates nicely the serendipity of web 2.0 but also how it gives many ways to find a given piece of information.

Another example is that this picture and text is being sent to my blog from Flickr, simply and directly.

The picture shows some of the social and academic functions of student life and suggests that the library is at one of the intersections of these two worlds. Web 2.0 is also present in both ”places” and at the intersection.

1 februari, 2008

The important question for educators – WHY!!!

Filed under: education, English, media, tools, utbildning, web 2.0 — Taggar:, — Keith @ 8:31

Questions that are often asked about the new technology/media and teaching…
What do you use? How do you use it? And the less often asked but most important question – WHY do you use it?

I followed an interesting discussion on The Missing W. The entry talks about the importance of ”how” and in the comments several teachers give examples of ”How”. Another useful tool that came out of the discussion is a chart about choosing the right tool for the task from Kim Cofino’s blog.

Functions and tools - choosing the right tool

Each user would need to slightly rewrite the tasks and the tools but the chart is a good start. If you want a larger version of the chart you can download it from Flickr.

Blogga med WordPress.com.